Article d’El Poble de 7 de setembre de 1932

L’activitat que desenrotlla el Partit Republicà Federal de Sabadell ha fet que l’entusiasme per les doctrines del Mestre en Pi i Margall vagin donat el seu fruit. Ho prova l’acte que dissabte passat, dia 3 del corrent, tingué lloc a la barriada de Can Rull d’aquesta ciutat.

Amb motiu de la inauguració oficial del Centre Republicà Democràtic Federal d’aquesta barriada i de l’ofrena a dit Centre d’una Bandera Republicana pel ciutadà i bon amic nostre en Joan Albalate, s’organitzà un acte d’afirmació federal que obtingué un gran relleu polític.

L’acte comença a les deu de la nit enmig d’una general expectació de la concurrència. El president del Centre Republicà Democràtic Federal que s’inaugura, en Joan Òssul, dirigeix breus paraules al públic, explicant la significació de l’acte i seguidament és lliurada a l’entitat la Bandera, ofrena del ciutadà en Joan Albalate, essent padrina de la mateixa la gentil senyoreta Palmira Albalate, la qual llegeix un sentit parlament, que és força aplaudit, i  subratllat per l’himne de Riego, que interpreta l’orquestra Fatxendes i que tothom escolta a peu dret.

Seguidament per la senyoreta Maria Gadea, és posada a la dita Bandera una corbata amb els colors catalans i republicans, llegint també un bell parlament, essent igualment aplaudit.

En Joan Òssul, en nom dels federals de Can Rull, cedeix la presidència de l’acte al correligionari alcalde de la ciutat en Salvador Ribé, i inicia els parlaments el president del Partit Republicà Democràtic Federal de Sabadell en Jose V. Cano, que comença dient que, si hi ha companys que per causes circumstancials han hagut d’anar a viure a una barriada extrema de la ciutat, com és aquesta, no per això s’han descuidat de propagar les doctrines per les que sempre han batallat, i la prova és la inauguració d’aquest Centre, que si bé és nou dintre el Partit, no ho són així els seus fundadors, qual cosa és una garantia per la seva tasca política. Explica el significat dels tres mots que enclou el programa federal, i la posició d’aquest Partit davant l’Estatut i acaba amb unes paraules d’encoratjament i salutació en nom del Partit Republicà Democràtic Federal.

El tinent d’alcalde del nostre Ajuntament, en Joan Mora, comença dient la gran joia que sempre sent quan li parlen dels federals de Can Rull, per haver seguit, des del primer dia, les seves petjades i veure la seva ferma i decidida actuació, que ha començat al revés d’altres llocs. Vosaltres heu començat amb l’esperança de fer en aquests terrenys una escola, elevat desig que palesa els sentiments de cultura que us animen.

Parla de les properes eleccions de la Generalitat de Catalunya, i demana als federals que es preocupin que l’estructuració de Catalunya sigui purament federal, essent aquest el primer pas per la República Federal Ibèrica.

Acaba saludant a tots, i dent que l’escola promesa pel nostre Ajuntament a aquesta barriada, la tindran molt més prompte de la data compromesa pel municipi. Fou molt aplaudit.

Fa ús de la paraula el primer tinent d’alcalde, en Jaume Ninet, el qual diu  que l’acte d’avui, pel seu aspecte simbòlic, podem dividir-lo en dues fases: inauguració del Centre, bateig civil de la bandera.

Amb l’emoció que podeu suposar -diu- recorda que fa uns quinze anys, un grup d’amics de la Joventut Republicana Federal, clandestinament però desafiant totes les conseqüències, vinguérem a la Font de Can Rull, a batejar la nostra bandera. Avui després de tants anys podem fer-ho públicament amb el cor ben obert.

Seguidament passa  explicar el que és la República Federal i la posició dels Federals en el moment actual:

República Federal comença amb l’individu, família, municipi, província, regió i nació, garantia màxima per la llibertat completa dels homes i dels pobles.

Abans, érem purament revolucionaris, per anar solament a la implantació de la República; ara que la tenim i que ella dona tots els camins de la legalitat, hem de fer feina constructiva, i continuar la Revolució per mitjà de les urnes i del llibre sobretot. Ara que la República no vol que existeixi cap analfabet, ara que el ciutadà, per humil que sigui, si té capacitat, pot cursar els estudis que li siguin necessaris, no tenim necessitat de recórrer a la violència, sinó que, amb cultura, podem arribar allà on ens proposem.

Ja que no ha estat possible implantar la República Federal, hem de fer els possibles per fer de l’Estatut, aquest Estatut tan migrat que ens donen des de Madrid, un principi dels nostres ideals i fer que aquest Estatut s’ampliï fins que Catalunya i demés regions estiguin unides per la Federació, tal com la preveia el Mestre Pi i Margall.

Acaba felicitant als organitzadors d’aquest acte, per l’encert que han tingut. És llargament aplaudit.

L’alcalde en Salvador Ribé clou l’acte en breus paraules en les quals fa esment dels federals de tota la vida i ell, que fa més de 40 anys que ho és, sent la satisfacció de militar en el Partit, i espera que amb aquesta voluntat de tots veurem la República Federal, i acaba estimulant als organitzadors a què perseverin en el seu comès, i a la concurrència per assistir a l’acre, el qual acaba amb visques a la República i amb La Marsellesa executada per l’orquestra.

A dit acte hi havia representacions de: Partit Republicà Federal, Círcol Republicà Federal, Círcol Republicà Federal (C.A.), Centre Obrer Republicà Democràtic Federal (P. de Barcelona), Joventut Republicana Federal, Joventut Republicana Federal (C.A.)